Het Klimaatkantoor

Het Klimaatkantoor werkt samen met partners, (overheids)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen en inrichten van een duurzamere wereld. 

Contact
Strategie

Vaak wordt gedacht dat verduurzaming duur is. In de praktijk blijkt het verduurzamen van een organisatie juist veel kansen te bieden. Het Klimaatkantoor helpt organisaties bij het ontwikkelen van duurzame bedrijfsstrategieën waarin ecologische, sociale en economische waarde in balans zijn. Duurzaamheidstransities zijn het meest succesvol als alle stakeholders bij de ontwikkeling ervan betrokken worden. Het Klimaatkantoor faciliteert het ontwerpproces door samen met de relevante interne en externe stakeholders een breedgedragen, duurzame transitiestrategie te ontwikkelen. We zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen en activeren van stakeholders, strategieontwikkeling en implementatieplanning.

Communicatie

Bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën combineren we inhoudelijke kennis van verduurzaming, theoretische kennis over communicatie en stakeholder-activatie, met praktische kennis over het daadwerkelijk realiseren van verandering. We zijn gespecialiseerd in communicatiestrategie en het activeren en betrekken van publieksgroepen door middel van stakeholderdialoog. We ondersteunen organisaties van ambitieniveau (“wij willen verduurzamen”) naar concrete actie en het behalen van doelen (“deze resultaten hebben we behaald”). We helpen met kansen te identificeren voor sociale en ecologische waardecreatie, het formuleren en uitdragen van ‘thought leadership’ en het realiseren van gedeeld eigenaarschap voor de duurzame missie (zowel intern als extern).  

 

 

Partnerships

Partnerships worden gezien als een van de meest effectieve manieren om duurzaamheidsambities te realiseren. Het Klimaatkantoor is gespecialiseerd in het opzetten, inrichten en begeleiden van duurzame partnerships tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de maatschappij. Vaak vinden partijen elkaar snel in een gedeelde missie, maar blijkt langdurige waardecreatie een uitdaging vanwege het complexe speelveld en de verschillen in DNA. Het Klimaatkantoor ondersteunt partnerships door het bottom-up ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie en het inrichten van een effectieve organisatiestructuur als vruchtbare voedingsbodem voor langdurige, collectieve waardecreatie.

Een duurzame economie
vraagt om nieuwe
business modellen. 

How we work

How we work
How we work
How we work
How we work
Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Audiotour

Audiotour

Amsterdam aardgasvrij 2040

Amsterdam aardgasvrij 2040

Green Light District

Green Light District

UvA en InHolland

UvA en InHolland

De vraag is niet meer of je gaat verduurzamen, maar hoe

 

Team

Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te behalen, is de inzet van de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven hard nodig. Veel organisaties zijn daarom op zoek naar een efficiënte manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Tegelijkertijd is het voor veel van hen onduidelijk waar te beginnen.

Het Klimaatkantoor werkt samen met partners, (overheids)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen en inrichten van een duurzamere wereld. Ons werk speelt zich af op het snijvlak van bedrijfs- en communicatiestrategie in de duurzaamheidstransitie. We werken voor publieke -, private -, academische - en non-profit organisaties.

Wij geloven dat samenwerking essentieel is om de 2030 Sustainable Development agenda te halen. Centraal in onze filosofie staat de bottom-up dialoog met interne en externe stakeholders, zodat organisaties en hun omgeving gemotiveerd zijn om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te realiseren.

Het Klimaatkantoor is opgericht door Hesther Jolly vanuit de behoefte om de transitie naar een duurzame en sociale economie te accelereren. Hesther heeft een bachelor in Communications Management en is (cum laude) afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam). 

Het Klimaatkantoor werkt samen aan de transitie naar een duurzamere wereld.