Het Klimaatkantoor

Het Klimaatkantoor werkt samen met partners, (overheids)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen en inrichten van een duurzamere wereld. 

Contact
Strategie

Vaak wordt gedacht dat verduurzaming duur is. In de praktijk blijkt het verduurzamen van een business model juist veel kansen te bieden. Het Klimaatkantoor helpt organisaties en partnerships bij het ontwikkelen van duurzame business modellen waarin ecologische, sociale en economische waarde in balans zijn. Business modellen zijn het meest succesvol als alle stakeholders bij de ontwikkeling ervan betrokken worden. Het Klimaatkantoor faciliteert het ontwerpproces door samen met de relevante stakeholders een breedgedragen, duurzaam business model te ontwikkelen.

Partnerships

Partnerships worden gezien als een van de meest effectieve manieren om duurzaamheidsambities te realiseren. Het Klimaatkantoor is gespecialiseerd in het opzetten, inrichten en begeleiden van duurzame partnerships tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de maatschappij. Vaak vinden partijen elkaar snel in een gedeelde missie, maar blijkt langdurige waardecreatie een uitdaging vanwege het complexe speelveld en de verschillen in DNA. Het Klimaatkantoor ondersteunt partnerships door het bottom-up ontwikkelen van een partnership model en het inrichten van een effectieve organisatiestructuur als vruchtbare voedingsbodem voor langdurige waardecreatie.

Kennis

Het ontwikkelen en delen van kennis speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere en socialere wereld. Het Klimaatkantoor is kennispartner voor organisaties en partnerships en faciliteert workshops, trainingen en debatten over duurzame business modellen en partnerships. De trainingen zijn gericht op het vergroten van kennis en in de workshops staat het samen bedenken van concrete acties centraal. Tijdens de debatten komen experts en professionals samen om tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe kennis te ontwikkelen en delen. In onze nieuwssectie posten we regelmatig artikelen over de duurzaamheidstransitie. 

 

 

Een duurzame economie
vraagt om nieuwe
business modellen. 

How we work

How we work
How we work
How we work
How we work
Het Klimaatkantoor is geopend!

Het Klimaatkantoor is geopend!

Green Light District

Green Light District

Samenwerking in tijden van corona

Samenwerking in tijden van corona

The Collaborative Economy

The Collaborative Economy

Podcast

Podcast

Vijf vragen aan... Hesther Jolly

Vijf vragen aan... Hesther Jolly

De vraag is niet meer of je gaat verduurzamen, maar hoe

 

Team

Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te behalen, is de inzet van de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven hard nodig. Veel organisaties zijn daarom op zoek naar een efficiënte manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Tegelijkertijd is het voor veel van hen onduidelijk waar te beginnen.

Het Klimaatkantoor is gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame business modellen en duurzame partnerships. Partnerships worden gezien als een van de meest efficiënte manieren om duurzaamheids- ambities te realiseren. Het Klimaatkantoor ondersteunt bij het opzetten en inrichten van duurzame partnerships tussen overheid, bedrijfs- leven, kennisinstellingen en de maatschappij. Daarbij helpt het Klimaatkantoor organisaties en partnerships bij het ontwikkelen van duurzame business modellen waarin ecologische, sociale en economische waarde in balans zijn.

Centraal hierin staat de bottom-up dialoog met interne en externe stakeholders, zodat organisaties en hun omgeving gemotiveerd zijn om de ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Als kennispartner faciliteert het Klimaatkantoor workshops, trainingen en debatten over de duurzaamheidsheidstransitie.

Het Klimaatkantoor is opgericht door Hesther Jolly vanuit de behoefte om de transitie naar een duurzame en sociale economie te accelereren. Hesther is (cum laude) afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam) en gespecialiseerd in duurzame business modellen en cross-sector partnerships tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Het Klimaatkantoor werkt samen met partners, (overheids)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen en inrichten van een duurzamere wereld.

Het Klimaatkantoor werkt samen aan de transitie naar een duurzamere wereld.